Rubriky
Organizace-hospice

Konferencia o paliativnej a hospicovej starostlivosti, 20.-21.9. 2001

Geriatricke centrum Strazske, Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru Michalovce a Asociacia hospicovej starostlivosti Slovenskej republiky pripravili Konferenciu o paliativnej a hospicovej starostlivosti v dnoch 20.-21.septembra 2001, v hoteli Merkur na Zemplinskej sirave. Zucastnili sa jej prednasatelia z celeho Slovenska a 170 ucastnikov, najmä z vychodneho Slovenska.

V piatich tematickych blokoch odznelo 27 prednasok, ktore rozoberali
ustrednu temu z medicinskeho hladiska. Zohladnujuc prax
lekarov rôznych kvalifikacii, inych vysokoskolsky
vzdelanych pracovnikov v zdravotnictve, strednych a nizsich
zdravotnickych pracovnikov.

MUDr. L.Scheidova zastupovala Spolok sv.Vincenta de Paul a vo svojej prednaske urobila prierez historiou vzniku a rozvoja paliativnej a hospicovej
starostlivosti vo svete, Europe a v nasich krajinach.Doc.
MUDr. Koval, CSc., prednosta geriatrickej kliniky
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Kosiciach, sa venoval
velmi aktualnej tematike hospicovej starostlivosti a v
nadväznosti na pasivnu a aktivnu eutanaziu. MUDr. S. Fabus,
CSc podpredseda Asociacie hospicovej starostlivosti,
rozobral rôzne modely zomierania, najmä s ohladom na
medicinske, ale aj ine aspekty, tradiciu a zvyklosti na
Slovensku. Mgr. Szabova hladala aplikovatelnost
zahranicnych skusenosti při vychove pracovnikov vsetkych
kategorii v paliativnej a hospicovej starostlivosti na
domace podmienky, systemy pre a postgradualnej edukácie.
PhDr. M. Mikula, riaditel Dieceznej charity v Banskej Bystrici
a predseda Asociacie hospicovej starostlivosti Slovenskej
republiky a Ing. M.Gojdova z Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky informovali o aktualnych nadejnych
koncepcnych zameroch v oblasti paliativnej a hospicovej
starostlivosti na Slovensku a o stupni ich rozpracovanosti.

Dalsi blok prednasok analyzoval teoreticke vychodiska a prakticke spôsoby realizacie horizontalneho modelu spoluprace clenov interdisciplarnych
timov, ktore zabezpecuju paliativnu a hospicovu starostlivost. Cennym ze m.i. sa podrobnejsie venoval psychickym, etickym a psychologickym aspektom, nasmerovanych nielen na pacienta – klienta paliativnej a hospicovej
starostlivosti, ale aj na kazdý clanok realizacneho retazca. Zasadne koncepcne prispevky uz spominaneho Doc.,MUDr. S. Kovla, CSc., a PhDr. H. Kovalovej z Katedry etiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doplnali domace
skusenosti v nadväznosti na zahranicnu prax, ktoru prezentoval Ustav osetrovatelstva Jesseniovej Lekarskej fakulty Univerzity Komenskeho v Martine prostrednictvom Mgr. A. Hanzlikovej a MUDr. M. Adamicovej. Cely blok uzatvarali
prakticke skusenosti, z nich vyplyvajuce prognosticke, na priklade retrospektivnych analyz vybranych medicinskych ukazovatelov dvoch geriatrickych pracovisk vychodu Slovenska – Presova a Michaloviec – autorov M.Dzadikovej, MUDr. M. Pagurka, MUDr. F. Nemetha a MUDr. K. Dzupu, CSc.

Do dalsieho bloku organizatori konferencie zaradili najcastejsiu jednotku paliativnej a hospicovej starostlivosti, nadorovu a nenadorovu chronicku bolest. Od teoretickych vychodisk po prakticku aplikaciu je prehladne
a na vysokej urovni rozoberali zväčąa onkologovia a pracovnici ambulancii pre chronicku bolest, MUDr.J.Chovanec z NsP Bardejov, MUDr.J.Rosko z NsP S.Kukuru
Michalovce, MUDr.D.Hasarova a MUDr. H. Jakubikova z NsP T.Reimanna Presov a MUDr.T.Dubinsky z onkologickej kliniky FNsP v Kosiciach.

Ucastnici konferencie kvitovali, ze dva samostatne bloky boli urcene strednym a nizsim zdravotnickym pracovnikom. Za obzvlast prinosny bol vyhodnoteny fakt, ze
prednasky si pripravili a ich aj odprednasali zdravotne sestry, ktore sa vo svojej profesijnej praci ciastocne, alebo uplne venuju pacientom v terminalnom stave, na paliativnom, alebo hospocovom lôzku.Dalej tiez skutocnost, ze s rovnakou vaznostou rozoberali nielen svoje povinnosti a potreby pacientov-klientov, ale aj komplexnu starostlivost o profesionalny rast a vytvaranie optimalnych podmienok pre pracu strednych a nizsich zdravotnickych pracovnikov ,
najmä s ohladom na ich enormne psychicke zatazenie při dlhodobom zaradeni na pracoviskach terminalnej, paliativnej a hospicovej starostlivosti.

Vsetky bloky prednasok sa stretli s bohatou diskusiou, co pociarklo vyznam problematiky, ktoru konferencia rozoberala. Rovnako naplnila hlavnu ambiciu
organizatorov, konkretnou akciou prispiet k institucionalizácii paliativnej mediciny a hospicovej starostlivosti jako samostatneho medicinskeho odboru
zdravotnictva aj v Slovenskej republike.

Strazske 3.oktober 2001
MUDr.Peter Potocky
Riaditel GC Strazske a riaditel konferencie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *