Čo nového v Piešťanoch

O tom, aká je v súčastnosti situácia pri príprave Hospicu v Piešťanoch, sa s nami podelila pani Alena Ferančíková – predseda občianskeho združenia Hospic Matky Božej. Jej list nasleduje. Viac informácií o nich nájdete v adresári.

Naplnená dojmami, láskou a entuziazmom som sa vrátila z ČR, kde som si overila v praxi primo pri lôžkach zomierajúcich podstatu hospicovej filozofie. Pretože nie som zdravotník, tieto dojmy boli o to intenzívnejšie a potreba realizácie zriadenia hospicu aj u nás sa mi stala životnou doménou.Na stáži som bola s veľmi vzácnymi ľuďmi – MUDr. Júliusom Pavčom a zdravotnou sestrou Zuzkou Haškovou, ktorí rovnako ako ja veľmi intenzívne pociťujú túžbu zrealizovania myšlienky hospicu na Slovensku . Takže s obrovským zápalom a chcením som prišla medzi svojich, kde ma čakal šok v podobe zamietavého stanoviska riaditeľa NsP v Piešťanoch s realizáciou prevodu zariadenia Doliečovacieho ústavu na Radlinského ulici v Piešťanoch, napriek tomu, že jeho pôvodné kladné stanovisko viedlo Mestský úrad Piešťany k takmer dvojročným jednaniam a tým i stagnáciou v smere hľadania inej lokality pre hospic.

Nuž i to sa stáva, takže sme vlastne na začiatku. Mestský úrad nám však naďalej deklaruje podporu a má vo svojich prioritách vybudovanie hospicu. Rovnako i starostovia a primátori väčšiny miest a obcí okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom a časť okresu Topoľčany vyjadrili v dotazníku, ktorým sme ich v závere minulého roka oslovili, svoj záujem o využívanie plánovaného zariadenia hospicu a o našu súčasnú činnosť, ktorá spočíva v usporiadavaní prednášok, besied, zapožičiavaní literatúry, video a audiokaziet s hospicovou tématikou i zapožičiavaní zdravotníckych pomôcok. Všetko prevádzame bezplatne.

Nakoľko naše združenie je do dnešnej doby postavené na dobrovoľníkoch
(ja som už rok nezamestnaná, zanechala som svoju prácu v detskom domove, pretože úloh pribúda a nebolo mi možné udržať organizáciu popri náročnom
zamestnaní), máme ku dnešnému dňu 40 členov a stále sa rozrastáme. Je to výsledok mravenčej propagačnej práce v širokom regióne. Usporiadali sme
veľa benefičných akcií, z ktorých výťažku sme založili samostatný účet na výstavbu hospicu a rovnako nám slúžia na prevádzku a ako percentuálny základ
pre granty zo zahraničných nadácií. Takže jednou z našich činností je i získavanie finančných prostriedkov.

Prepáčte,pretože sa mi zdá, že som sa už veľa rozpísala, zostávam s pozdravom a prajem Vám veľa úspechov, pokoja a lásky.

P.S. Je avizované celoslovenské stretnutie hospicových „fanatikov“ na začiatok marca.

Alena Ferančíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *