Školenie dobrovoľníkov v Nitre

v Nitre sa minulý týždeň, 8. – 10. marca uskutočnilo už tretie úvodné, základné školenie pre nových dobrovoľníkov.

Zúčastnilo sa ho 17 nových dobrovoľníkov, celé to prebehlo v príjemnej neformálnej atmosfére, aj keď, ako vidno na programe, prednášok bolo dosť. V pondelok 11.3. sme sa viacerí stretli na spoločnej krížovej ceste.

Od budúceho týždňa už zaučíme dobrovoľníkov aj do praktickej práce.

Program školenia nasleduje:

Piatok 8.3.2002

16,00 Sv.omša
17,00 Úvod, zoznámenie / P. Porubčanová, M. Rjabininová /

17,45 Prestávka

18,00 Čo je charita, jej poslanie ačinnosť /Mgr. Ing. J. Barát
18,15 Čo je hospicová starostlivosť / PhDr P. Porubčanová /
19,15 Projekt hospicovej starostlivosti v Nitre / M.Rjabininová

19,30 Večera

20,15 Onkologický pacient, fázy ochorenia, spôsoby liečby, nežiadúce účinky / MUDr. P.Beržinec

21,00 Prestávka

21,10 Onkologický pacient… II. časť / MUDr. Beržinec

22,00 Záver

Sobota 9.3.2002

8,00 Niečo na úvod, zopakovanie / Madla, Patrícia
8,30 Problém bolesti a iné príznaky ťažko chorých pacientov / MUDr. K. Mičiaková

9,30 Prestávka

10,00 Komunikácia schorým, nadviazanie kontaktu, vedenie dialógu, neverbálna komunikácia / MUDr. Satinská

13,00 Obed

14,00 Základy ošetrovania chorých / Mgr.J. Čapská, Mgr. A. Slamková

16,00 Prestávka

16,30 Odbúravanie stresu, Minikury psychohygieny / MUDr. V. Satinská

19,00 Večera

20,00 Komplexný pohľad na nevyliečiteľne chorého a jeho potreby. / PhDr. P. Porubčanová
20,45 Hospic Anežky Českej – videozáznam
22,00 Záver

Nedeľa 10.3 2002

9,00 Sv. omša
10,15 Utrpenie z pohľadu viery

11,15 Prestávka

11,30 Fázy umierania, ako pochopiť umierajúceho / Mgr. Čapská

12,30 Obed

13,30 Právne aspekty starostlivosti ochorých / Mgr. M. Makáňová

14,30 Prestávka

15,00 Komunkácia s praktickým lekárom, čo je potrebné si všímať a kedy ho kontaktovať / MUDr. M. Samuelová
15,15 Starostlivosť o pozostalých / M. Rjabininová, MUDr. M. Samuelová

15,45 Prestávka

16,00 Predstava dobrovoľníckej práce, diskusia s dobrovoľníkmi

17,00 Ukončenie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *