Návrh koncepcie odboru paliatívna medicína

Po niekoľkých kolách pripomienok bol vypracovaný ucelený návrh koncepcie odboru paliatívna medicína na Slovensku. Posledná, 9. verzia, so zakomponovanými pripomienkami hlavných odborníkov MZ SR bude behom nasledujúcich dní v sekcii Dokumenty na hlavnej stránke, alebo priamo tu.

Návrh tejto koncepcie čakajú ďalšie zmeny. Ako ste už boli informovaní (všetcia účastníci seminára o paliatívnej starostlivosti v Piešťanoch 1.-2.3. 2002 – pozn. redaktora) na seminári, mala by sa rovnako ako v Českej republike zlúčiť s koncepciou odboru liečby bolesti – alegeziológie (Vestník MZSR 1998, čiastka 15). Má to praktické dovody, samostatne nebola schválená. T.j. neprešla do novej vyhlášky o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, ktorá nahradí doteraz platnú vyhlášku MZ SR číslo 79/1981.

Návrh koncepcie hospicovej starostlivosti a siete hospicových zariadení
v SR, ktorý MZ SR vypracuje pre MPSVaR SR na základe úlohy 2.3.10 bodu
B.1 uznesenia vlády SR číslo 590/2001 k Národnému programu rozvoja
životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím, je iným návrhom.
Nemýlte si prosím tieto dve koncepcie. Ďakujem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *