Časopis Katka o eutanazii

Časopis Katka č. 20/2005 se v článku s názvem „Má člověk vůbec nějaké právo rozhodnout o životě a smrti jiného?“ zabývá okolnostmi smrti Terri Schiavové. Zmiňuje hospice a redakce v té souvislosti položila dvě otázky MUDr. Marii Svatošové. Zde jsou i s odpověďmi:

1) Bdělé kóma je označováno za nejhlubší formu bezvědomí, za extrémní formu života, z níž jedince nelze probudit. Může hospicová péče takovému člověku pomoci?

M.S.: Člověk není jen „mozek“ a pacient v bdělém komatu není o nic méně člověkem než my. V oblasti, do které nikdy přístroji nepronikneme, se mohou dít velké věci. To vyžaduje z naší strany respekt a úctu. Nestačí jen zajistit tělesný komfort nemocnému. Musíme též pomoci jeho blízkým přijmout neodvratitelné, aby mu v pravý čas „dovolili odejít“.

2) Domníváte se, že s rostoucími možnostmi medicíny lze zacházet tak, aby se neprohlubovaly etické problémy, aby např. o osudu pacienta nemusel rozhodovat soud?

M.S.: Lze, ale má to háček. Na fakultě se to medik nenaučí a žádné předpisy a standardy to nevyřeší. Konečnou instancí vždy zůstane lékařovo svědomí. A co se nepoužívá, zakrní. Příliš ambiciózní lékař s nefunkčním svědomím mi nahání strach. Důvěřuji víc pokornému, který vedle vědy používá i selský rozum a své svědomí denně kultivuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *