PETICE pro hospice

Text petice ke stažení a šíření najdete ZDE a na http://michal.vogl.sweb.cz
Originál petice bude zaslán Parlamentu ČR s apelem na systémové vyřešení financování mobilní hospicové péče a jejího zakotvení v systému.
Kopie petice bude zaslána na vědomí:
1) Příslušnému soudu, pokud mu policie naši kolegyni I.K. z HHV vydá.
2) České lékařské komoře s apelem na zlepšení úrovně léčby nádorové bolesti zejména v terénu.
3) Ministerstvu zdravotnictví ČR.

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme příslušné orgány a instituce, aby při vyšetřování ředitelky Hospicového hnutí Vysočina – Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě zohlednily lidskou stránku věci a skutečnost, že paní Iva Kondýsková nikomu neublížila, naopak pomohla těžce nemocné pacientce ulevit od akutních nesnesitelných bolestí. Odmítáme srovnávání tohoto případu s případem heparinového vraha Zelenky.

Apelujeme na praktické i ošetřující lékaře, aby využívali svých zákonem daných možností a účinně a včas tišili bolesti trpících pacientů.

Současně vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví a poslance Parlamentu České republiky, aby přijali takovou novelu příslušné zákonné normy, která by umožnila hrazení mobilní hospicové péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Mobilní hospice pak zaměstnají potřebný počet lékařů, kteří v obdobných situacích budou moci operativně a včas předepsat příslušné medikamenty tak, aby těžce nemocní lidé zbytečně netrpěli bolestmi.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Mgr. Ing. Michal Vogl, evangelický farář, Sněžné 60, 592 03 Sněžné
Mgr. Jan Keřkovský, evangelický farář, Vrchlického 1, 586 01 Jihlava
MUDr. Marie Svatošová, prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
ThDr. Václav Pavlosek, ředitel úřadu práce, farář Církve starokatolické, Žďár nad Sázavou 1, Veselská 2, 591 01
Jitka Ženatá, sanitářka v LDN, Sněžné 176, 592 03 Sněžné
Marta Benešová, zdravotní pracovnice v důchodu, Hájkova 884, Nové Město na Moravě, 592 31
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D, přednosta Ústavu etiky, 3. lékařská fakulta UK Praha, Plevova 5, 616 00, Brno

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice v kauze ředitelky Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě a řešení mobilní hospicové péče.

Za petiční výbor:
Michal Vogl, Sněžné 60, 592 03 Sněžné (tel: 777 664 310, na tuto adresu též prosíme zaslat vyplněné archy)

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *