POSLANCI EP CABRNOCH A ZAHRADIL NAVŠTÍVILI HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE

V neděli 10. května navštívili poslanci Evropského parlamentu Milan Cabrnoch a Jan Zahradil Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Ředitelka hospice MUDr. Tereza Dvořáková provedla návštěvníky zatím nejnovějším hospicem v ČR a představila situaci v hospicové a paliativní péči ve Středočeském kraji.

„Provozní financování českých hospiců je z prostředků veřejného zdravotního pojištění saturováno jen z 60%. Přibližně 10% hodnoty provozu hradí pacient, dalších zhruba 10% získávají hospice od dárců a grantovou činností. Ostatní prostředky jsou fakultativní a nejisté – stále schází cca 20% prostředků, jež jsou ad hoc získávány ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí. České hospice, sdružené v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) vyvíjejí intenzívní několikaletý argumentační tlak na představitele politické moci i státní správy, aby uznali specifika hospicové péče a upravili legislativu tak, aby zohlednila provázanost zdravotní a sociální péče v hospici, ale zatím marně“ uvádí T. Dvořáková, ředitelka čerčanského hospice, který je zakládajícím členem APHPP.

K možnostem spolupráce s APHPP Milan Cabrnoch uvedl: „Rádi budeme spolupracovat s APHPP na budování systému vzdělávání v oblasti paliativní péče – jak laických pečovatelů, tak i profesionálů. Velmi užitečné budou např. semináře pro praktické lékaře, přednostně budou pozváni ti, kteří nepředepsali opiáty třeba rok“. Tereza Dvořáková k tomu dodává: „V ČR ročně onemocní asi 30 000 lidí onkologickým onemocněním, podle počtu praktických lékařů připadá na každého z nich 2-5 takto vážně nemocných. Nejméně 70 % z nich trpí velkými bolestmi, které účinně tlumí silná analgetika opiátového typu. Opakovaně se setkáváme s neadekvátně léčenými pacienty, kteří trpí bolestí naprosto zbytečně“.
Ve světě je tento moderní druh služby systémově akceptován a většinou takto dvou- a vícesložkově i financován. V ČR je prozatím legislativní zakotvení hospicové péče nevyhovující.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Jarmila Neumannová – komunikace a marketing – Hospic Čerčany
tel. 731 648 977; e-mail: neumannova@centrum-cercany.cz; skype: dzamilka48

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *