Rubriky
Organizace-hospice

Prosba o spolupráci při propagaci letošního Světového dne hospiců – v sobotu 9. října

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při propagaci letošního Světového dne hospiců – v sobotu 9. října. V tento den se konají po celém světě akce, jejichž cílem je oslavit a podpořit hospicovou a paliativní péči. Letošní heslo Světového dne zní „Sharing the Care“ – tedy podílení se, sdílení péče.

Členové české Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) se této akce již tradičně účastní.

Uvítáme Vaší pomoc při zveřejňování informací o akcích hospiců, rozhovory s jejich zástupci o aktuálních tématech hospicové péče v České republice, její dosažitelnosti i kvalitě.

Pozvat veřejnost na akce pořádané v hospicích můžete téměř v každém regionu – pozvánky na 50 akcí najdete v Kalendáři akcí nahttp://www.asociacehospicu.cz/kalendar-akci/.

Kontakty na poskytovatele hospicové péče v ČR jsou na http://www.asociacehospicu.cz/o-hospicich/hospice-v-cr/.

Informace o Světovém dni hospiců a paliativní péče najdete na http://www.asociacehospicu.cz/nase-projekty/svetovy-den-pro-hospic/www.worldday.org.

Každý rok se Světového dne účastní stovky organizací ve více než 70ti zemích na celém světě a pořádají akce pro veřejnost i odborníky. Jejich cílem je upozornit na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní, vytvářet prostor pro diskusi, zlepšovat dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě a získat prostředky na podporu této péče.

Pro další informace se můžete obrátit také na vedení APHPP:

Prezidentka MUDr. Marie Svatošová; marie.svatosova@seznam.cz; 603 301 428

Viceprezidenti Ing. Jakub Forejt; forejt@hsl.cz; 603 246 708

Ing Josef Heller, MBA; hospic.strasburk@c-mail.cz; 602 560 415

PhDr. Robert Huneš; reditel@hospicpt.cz; 777 704 210

(Manažerka vnějších vztahů Mgr. Jarmila Neumannová nebude v České republice

od 6. října do 8. listopadu 201

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *