Rubriky
Organizace-hospice

Červený Kostelec: Mobilní Hospic Anežky České a Ambulance paliativní péče slavnostně otevřeny

Slavnostní přestřižení páskyVýznamné a dlouho připravované události se dočkali v pátek 1. října občané Červeného Kostelce a širokého okolí. V tento den byl slavnostně otevřen Mobilní Hospic Anežky České a Ambulance paliativní péče, které svojí působností dovršují komplexní péči o těžce nemocné, zejména onkologické pacienty a umírající. Předchází nebo navazuje na péči prvního českého lůžkového hospice – Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.Slavnostního obřadu se účastnili významní hosté a osobnosti veřejného života, mezi kterými byla paní PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady Královéhradeckého kraje zodpovědná za oblast zdravotnictví, Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc. z Kliniky onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové, Ing. Pavel Pechánek, ředitel krajské pobočky VZP v Hradci Králové, Mons. ThLic Tomáš Holub, ThD. – pověřen řízením úřadu diecézní kurie, starosta a místostarosta Červeného Kostelce Petr Mědílek a Karel Cejnar a další.

Na počátku slavnosti byly požehnány nové prostory domu v Husově ulici, které budou sloužit jako zázemí pro ošetřující personál Mobilního Hospice, ale i pro Charitní ošetřovatelskou službu. V objektu sídlí duchovní a je zde ubytovna pro stážisty. V kapli Hospice Anežky České proběhla děkovná mše svatá, kterou celebroval Mons. ThLic Tomáš Holub, ThD.

„ Mobilní hospic nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a v případě zájmu také duchovního v situaci, kdy se rodina rozhodla pečovat o vážně nemocného člena rodiny doma,“ říká Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec a dodává: „Kvalitní komplexní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením.“

Požehnání nových prostor pro mobilní hospicMobilní Hospic Anežky České poskytuje odbornou lékařskou péči, odbornou sesterskou péči formou návštěvní služby 24 hodin denně, podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách souvisejících s péčí o umírající, podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také pro pečující rodinu. V případě zájmu zprostředkuje návštěvu duchovního, zaškolí členy rodiny v ošetřování a zapůjčí zdravotnické a kompenzační pomůcky.

Mobilní Hospic Anežky České je z části financovaný z veřejného zdravotního pojištění. Část nákladů hradí sami klienti a část je hrazena z darů štědrých dárců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *