Rubriky
Organizace-hospice

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ APHPP

Hospice budou sloužit pacientům v plném rozsahu i po 1. březnu 2011

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP), aniž by jakkoliv zpochybňovala právo nemocničních lékařů na spravedlivou odměnu, cítí povinnost ujistit pacienty, u nichž je indikována hospicová paliativní péče, že všechny hospice v ČR jim jsou a i po 1. březnu 2011 budou plně k dispozici. K dnešnímu dni ani jeden lékař hospiců, sdružených v APHPP, výpověď z pracovního poměru v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“, nepodal.

Nebude-li stačit kapacita hospiců lůžkových, bude APHPP znovu usilovat o (dosud většinou odmítané) smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro hospice domácí. Ty jsou schopny terminálním pacientům ve spolupráci s rodinami a praktickými lékaři, a pod odbornou supervizí lékařů z lůžkových hospiců, v naprosté většině případů kvalitní paliativní léčbu a péči zajistit.

APHPP v souvislosti se současnými potížemi českých lůžkových zařízení znovu upozorňuje na neodkladnou nutnost začlenit domácí hospicovou péči do systému české zdravotní péče. Moderní a v rozvinutých zemích převažující péče o těžce nemocné v jejich domácnosti je dostupnější, humánnější a levnější než pobyt pacientů v lůžkových zařízeních. Tam jsou totiž v ČR často umisťováni i pacienti, kteří celodenní péči v lůžkovém zařízení nepotřebují a mohli by trávit poslední dny a týdny doma se svou rodinou. APHPP se dlouhodobě marně snaží podpořit rozvoj domácí hospicové péče ve všech regionech ČR, ta je však podmíněna uzavřením smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.

Pro doložení kvality, dostupnosti, životaschopnosti a ekonomické výhodnosti „paliativní péče, poskytované pojištěncům v terminálním stavu v jejich vlastním sociálním prostředí“ (= domácí hospicové péče) má APHPP vypracované komplexní podklady včetně finančních nákladů. Koncem minulého roku je formou pilotního projektu předložila největší české zdravotní pojišťovně a čeká na projednání.

APHPP je členem Evropské asociace paliativní péče, v ČR sdružuje 20 organizací poskytujících lůžkovou a mobilní hospicovou péči a garantuje kvalitu jejich služeb. Cílem APHPP je prosazování a podpora hospicové paliativní péče, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti. Více informací najdete na www.asociacehospicu.cz.

Kontakt:

Mgr. Jarmila Neumannová, Vnější vztahy, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Tel.: 731 625 951; propagace@asociacehospicu.cz;

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *