Rubriky
Hospice.cz Organizace-hospice

V Čerčanech vzniká 1. VZDĚLÁVÁCÍ CENTRUM PALIATIVNÍ PÉČE pro Středočeský kraj a Prahu

Kvalitní,
kvalifikovaní lektoři z praxe, prostředí šité na míru, interaktivní charakter kurzů – to je cesta za vzděláním, kterou se zájemci o vzdělávání v
oblasti paliativní péče mohou vydat v novém vzdělávacím centru při Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Činnost vzdělávacího centra bude zahájena na podzim tohoto
roku. Jeho hlavním záměrem je zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti
v oboru paliativní péče a současně snaha odstranit tabu, které pro mnohé
z nás paliativní péče dosud představuje.

Toto edukační centrum je jediné svého druhu ve Středočeském
kraji a v Praze, v některých dalších oblastech České republiky vzdělávací
podobná zařízení již úspěšně fungují.

Obsah programu vzdělávacího centra lze shrnout do
následujících tří hlavních bodů.

I. Systému stáží a exkurzí pro lékaře,
nelékařský zdravotní personál, sociální a sociálně zdravotní pracovníky a
studenty zdravotních, sociálních a teologických škol.

II. Programu vzdělávání studentů
lékařských fakult Univerzity Karlovy, který byl připraven ve spolupráci
s Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN, Praha 2.

III.  A v neposlední
řadě souboru kurzů vedených předními kapacitami v oboru paliativní péče.
Kurzy a semináře proběhnou na podzim tohoto roku přímo v prostředí hospice, které
školencům umožní přímý kontakt s realitou. Jsou určeny pro maximálně 20
osob a budou vedeny tak, aby měl každý účastník možnost zařadit případ
ze své praxe.
Nabídka
kurzů vzdělávacího centra paliativní péče při HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE

15.9.      Paliativní péče – tipy a triky pro klinickou praxi MUDr. Ondřej Sláma

21.9.      Specifika paliativní ošetřovatelské péče Mgr. Monika Marková

27.9.      Paliativní péče  – hospice a umění doprovázet  MUDr. Marie Svatošová

18.10.    Syndrom vyhoření – BURN –OUT a jeho prevence  PhDr. Šárka Dynákov

26.10.    Prvky kinestetiky  v ošetřovatelské péči  Mgr. Jitka Dresslerová

9.11.      Komunikace s problematickým pacientem  doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

16.11.    Péče o klienty po cévní mozkové příhodě  Mgr. Jitka Dresslerová

Bližší
informace naleznete na webových stránkách: –
www.centrum-cercany.cz

Kontakt:

Vzdělávací centrum paliativní péče při Hospici Dobrého Pastýře
Sokolská
584, 257 22 Čerčany

Kontaktní osoba: Ing. Věra Ziková, projektová manažerka
telefon 317 777 381, fax 317 700 903, mobil 733 676 752
E-mail: zikova@centrum-cercany.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *