Rubriky
Extra Hospice.cz

Rozhovor s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Ing. Jakubem Forejtem.

Jste od poloviny roku 2012 novým prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Pokud vím, od vzniku Asociace v roce 2005 tento post zastávala MUDr. Marie Svatošová. Proč došlo ke změně?

MUDr. Marie Svatošová již při své poslední volbě do funkce prezidentky Asociace oznámila svůj úmysl předat žezlo. Motivace byla všem srozumitelná, věk, narůstající agendy i aktivity Asociace, ale i nové výzvy. Stejně jako rodiče propouštějí dospělé děti do života, propustila Marie Asociaci. To však neznamená, že se od nás úplně odstřihla. Zůstává emeritní prezidentkou a se svou moudrostí a zkušenostmi je cenným „jističem“ našich současných aktivit.

Jak jste se vůbec dostal  k hospicům Vy?

Moje osobní cesta k hospici procházela určitým vývojem. Od roku 1992 jsem se pohyboval v sociálních službách. Bezdomovci, narkomani, Romové, dlužníci. Koncem roku 2004 jsem už byl hodně unaven (dnes se používá termín vyhořelý) a hledal co dál. V tu dobu mě oslovilo výběrové řízení do hospice v Plzni. Přijal jsem to jako výzvu a nabídku smysluplné změny. Výběrové řízení pro mne dopadlo dobře a od dubna 2005 jsem v plzeňském hospici.

V jakém stavu je dnes hospicová a paliativní péče v České republice?

Je vidět veliký kus práce. Ve většině krajů je místní kamenný hospic. Hospicová péče je ukotvena v zákonech ČR a hrazena ze zdravotního pojištění. Hospice jsou respektovanými partnery nemocnic. ČLK zajišťuje atestační vzdělávání lékařů v paliativní medicíně …

Co je potřeba ještě dále zlepšit, dotáhnout?

Před námi jsou ještě významné úkoly v rozvinutí a financování domácí hospicové péče, více zdrojovém financování ze státního rozpočtu …

Kolik máme vlastně kamenných hospiců? Jiných? Jakých?

Kamenných hospiců (členů Asociace) je 13. Mimo Asociaci stojí kamenné hospice v Chrudimi a Zlíně. V poslední době přibývá domácích hospiců, které nabízejí péči o pacienty doma. V Asociaci jsou 4 domácí hospice. Ovšem existuje mnoho dalších agentur domácí péče, které nabízejí podobné služby.

Kolik se ještě staví, připravuje dalších hospiců?

Probíhají přípravné práce v Kladně, Liberci a Chebu. Nadšenci pro hospicovou péči z těchto regionů jsou v kontaktu s Asociací, sbírají zkušenosti a nápady, jednají se státní správou a posouvají realizaci výstavby postupně kupředu. Obecně lze říci, že s každým dalším rokem je situace složitější a komplikovanější.

Co je a co není vlastně hospic? Myslím, že lidi v tom stále nemají jasno… A ne každý, kdo si napíše mezi činnosti slovo „hospic“ jím skutečně je, je to tak?

Hospic je zdravotnické zařízení, které poskytuje nejen zdravotnické služby, ale i služby sociální a duchovní. Důležitý je komplexní pohled na pacienta jako celek. Zdravotníci bojují s bolestí, dušností a dalšími negativními projevy postupující nemoci, sociální pracovník řeší rodinné vazby a komunikaci, nabídka duchovního vedení směřuje k „uzdravení duše“. Všechny tyto složky jsou důležité a v každém hospici jsou zastoupeny. U domácích hospiců je nesmírně důležité, že péči o pacienta poskytují nepřetržitě 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Pokud se některé zařízení označuje za hospic, ale tyto základní prvky nenabízí, je to jen prázdný název, bez patřičného obsahu.

Kdo rozhoduje o „licenci“ pro hospic, ať již kamenný, nebo mobilní, domácí…?

Hospic je vždy zdravotnickým zařízením. Proto o „licenci“ rozhoduje příslušný krajský úřad. Zde je však potřeba splnit jen určitá formální kritéria, daná zákony. Asociace vypracovala vlastní standardy, které jsou „přísnější“ a více ošetřují specifika hospicové péče. Pro členství v Asociaci je nezbytné, aby tyto standardy byly naplňovány. Standardy najdete zde.

Co je úlohou Asociace? Jaké má cíle?

Asociace sdružuje poskytovatele hospicové péče. Jak v kamenných tak i v domácích hospicích. Naší úlohou je spojovat jednotlivé hospice, předávat zkušenosti, povzbuzovat, vzdělávat a společně jednat o všech otázkách týkajících se financování a legislativy. Asociace také klade velký důraz na kvalitu hospicových služeb. Mezi naše cíle patří:

  • Informovat odbornou i laickou veřejnost o tom, co hospicová péče nabízí
  • Bdít nad kvalitou poskytované hospicové péče
  • Podporovat zvyšování kvalifikace profesionálů, pracující v hospicové péči
  • Spolupracovat na vytvoření právního a finančního rámce, který umožní řádné a důstojné podmínky pro provoz hospicových služeb

 

Co by jste vzkázal státu, regionálním představitelům, ze židle Prezidenta APHPP, ohledně jejich rolí v hospicové a paliativní péči pro nás, občany?

Hospice nejsou a ani nebudou velká zařízení co do počtu lůžek. Jejich význam je v kultivaci přístupu k umírajícím pacientům. Ve všech regionech, kde hospic stojí, došlo a dochází ke zlepšení péče o umírající. To má veliký význam pro nás všechny, protože jak my sami, tak naši blízcí jsou lidé smrtelní a kvalitní péči budeme potřebovat. Bez rozdílu. Proto je společným zájmem všech toto prostředí kultivovat.

Může se hospic sám „uživit“, tedy existovat bez finanční – či jiné – pomoci státu?

Např. na Novém Zélandu je hospicová péče bezplatná. Nestojí na státních dotacích, ani na platbách zdravotních pojišťoven, ale na dárcích. To je stav, který je v našich podmínkách nepředstavitelný. V Čechách je potřeba „sladit“ dva základní pilíře financování hospiců. Dostatečnou úhradu ze zdravotního pojištění a dotaci na sociální službu. Řešení vedoucí k navyšování úhrad pacientů je pro nás neakceptovatelné, neboť by hospicovou péči omezilo jen na majetné. Touto cestou jít nechceme.

Co by jste vzkázal nám, lidem, kteří jsme potenciální pacienti, nebo naši blízcí?

Hýčkejte si hospic ve vašem regionu. Hýčkejte jej svojí energií, časem nebo penězi. Je to zařízení, které má velký vliv na to, jaká péče vám bude poskytnuta. Když budete vědět, co je hospic zač, nebudete se ho bát, budete se tam těšit.

Můžu být přijat i do jiného hospice, než je v regionu, kde bydlím?

Přestože většina pacientů v hospicích je z téhož regionu, není neobvyklé, že jsou přijati pacienti „z druhé strany republiky“. Nejčastěji jde o situaci, kdy si děti přejí hospitalizovat rodiče v blízkosti svého bydliště, aby jim v posledních dnech mohli být na blízku.

Jak mohu podpořit Asociaci, nebo některý z hospiců?

Asociaci i jednotlivé hospice lze podpořit několika způsoby. Lze nabídnout svoji osobu a svůj čas a v hospici se zapojit jako dobrovolník, který buď tráví čas s pacienty nebo pomáhá s drobnými provozními záležitostmi. Dalším druhem vítané pomoci je angažovaná pomoc při zajišťování různých akcí. Ovšem nejčastějším způsobem je pomoc finanční.

Děkuji za rozhovor

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj foto: APHPP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *