Rubriky
Hospice.cz Organizace Organizace-hospice

Vyjádření APHPP k situaci v Hospici Malovická, Praha 4

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) sleduje neutěšenou situaci kolem „Hospice Malovická“. Proto představenstvo Asociace již před časem oslovilo majitele objektu MČ Praha 4 a komunikovalo i s vedením provozovatele hospice. Naším cílem bylo navržení smíru a pokračování spolupráce MČ Praha 4 a OS Hospic Štrasburk. Žel, z jednání a nabytých poznatků vyplynulo, spolupráce mezi uvedenými subjekty není již reálná s tím, že MČ Praha 4 jako majitel budovy hospice má vlastní představu, jak pokračovat v dalším provozování hospicové péče. Výstupem jednání je naděje na „méně razantní“ postup MČ Praha 4, který umožní plynulý přechod hospice Malovická z jednoho provozovatele na druhého, bez nutnosti výpovědí zaměstnanců a předávání „prázdného domu bez pacientů“. Nový provozovatel by měl převzít stávající ošetřující personál i pacienty. Asociace vítá další pokračování provozu hospice Malovická, nikoliv ukončení jeho působení. Zároveň věří, že nový provozovatel, ať se jím stane kdokoliv, bude dodržovat pravidla hospicové péče dle Standardů kvality APHPP, na kterých trváme jako nutné podmínce pro poskytování kvalitní péče. V případě zájmu ze strany MČ Praha 4 či nového provozovatele je APHPP připravena jim metodicky pomoci. Tj. tak, aby péče o terminálně nemocné byla zajištěna na maximální možné kvalitativní úrovni a při zachování finanční dostupnosti pro každého potřebného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *