Rubriky
Extra Hospice.cz Organizace-hospice

Hospic Prachatice zve na konferenci VIII. DEN HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE

V sobotu 20. dubna od 9:30  se v Městském divadle v Prachaticích uskuteční odborná konference VIII. DEN HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE, tentokrát s podtitulem „Raději nic neslibovat a všechno splnit okamžitě“.

Hospic sv. Jana N. Neumanna co nejsrdečněji zve všechny lékaře, sestry, sociální pracovníky, ošetřovatele ale i studenty a jejich pedagogy či laickou veřejnost. Po krátkém pěveckém vystoupení sester Šímových a úvodním slovu PhDr. Roberta Huneše již bude dán prostor přednášejícím.

Úvodní příspěvek na téma „Etické aspekty interdisciplinárního přístupu v hospicové péči“  přednese paní docentka MUDr. Mária Mojzešová Ph.D.Tato vysokoškolská pedagožka vyučuje především zdravotnickou etiku, v současné době působí na Lékařské fakultě Univerzity  Komenského v Bratislavě a rovněž na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty. Z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pak vystoupí paní PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. s tématem „Poradenství pro pozůstalé“. Závěr dopoledního bloku bude patřit rovněž vzácné návštěvě ze Slovenské republiky. PhDr. Štefan Kufa, ředitel Hospice sv. Alžběty v Lubici přiblíží problematiku hospicové péče na Slovensku.

Odpolední blok zahájí MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. vedoucí lékař Ambulance podpůrné a paliativní onkologie při Masarykově onkologickém ústavu, s tématem“ Doktore, kolik času mi ještě zbývá? aneb Umíme správně odhadnout prognózu  délky života a jak o těchto otázkách hovořit s pacientem?“. „Hospicové střípky“ to je název příspěvku MUDr. Petra Koptíka, primáře v Hospici sv. Jana N. Neumanna. Závěr konference bude věnován práci zdravotnického a ošetřovatelského personálu v Hospici sv. Jana N. Neumanna, tomuto tématu se bude věnovat paní Markéta Diblíková a Bc. Vlasta Mašková, zdravotní a staniční sestra v prachatickém hospici.

Pro zájemce je připravena i exkurze do Hospice sv. Jana N. Neumanna a rovněž do nově otevřeného Domova Matky Vojtěchy, který nabízí pomoc lidem s demencí a Alzheimerovou chorobou.

Na konferenci je možné si přihlásit přostřednictvím internetu na www.hospicpt.cz

Bližší informace poskytne: Mgr. Eva Předotová, Vzdělávací centrum, Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel.: 731 604 432, e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz

VIII. Den hospicové paliativní péče

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *