Rubriky
Extra Organizace-hospice

Prachatice 18.4.2015: X. DEN HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE aneb HOSPICOVÉ MALIČKOSTI

X. DEN HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE aneb letos pod názvem HOSPICOVÉ MALIČKOSTI se uskuteční 18. dubna 2015 v Městském divadle v Prachaticích.

V letošním roce se, kromě dalších, o své zkušenosti a názory podělí mimo jiné:

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. … významná česká socioložka a publicistka. Členka několika redakčních rad českých i zahraničních odporných periodik. Za svou činnost v oblasti sociologie a politiky byla Václavem Havlem vyznamenána Medailí za zásluhy; nositelka ocenění Žena Evropy, držitelka plakety Alice Masarykové za přínos integraci Evropy a za rozvoj sociální práce v ČR…

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th. D. … římskokatolický kněz, teolog, autor duchovní literatury. Spoluzakladatel a člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Vyučuje pastorální obory na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Kanovník Vyšehradské kapituly, v roce 2011 jmenován Benediktem XVI. monsignorem…

MUDr. Ondřej Sláma, PhD. … přední český onkolog a odborník v oblasti paliativní péče, odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autor a spoluautor řady monografií s tématikou paliativní péče. Klinickou praxi v brněnském Masarykově onkologickém ústavu zaměřuje především na léčbu nádorové bolesti, paliativní péči v onkologii. Věnuje se otázkám etiky a komunikace mezi lékařem a nevyléčitelně nemocným člověkem a vzdělávání právě v oblasti paliativní péče…

prim. MUDr. Regina Slámová … primářka Hospice sv. Alžběty v Brně. Uznávaná odbornice v oblasti přímé lékařské a ošetřovatelské paliativní péče. Ve své klinické praxi se především zaměřuje na práci s umírajícími pacienty, zabývá se jak medicínskými otázkami, tak i psychologií a psychoterapií. Vede rozmanitou přednáškovou činnost v oboru paliativní medicíny, hospicové péče a léčby bolesti.

PhDr. et Mgr. Robert Huneš … ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Podílel se na prosazení hospicové péče do zákonů ČR. Věnuje se přednáškové, publikační a osvětové činnosti na poli paliativní péče, ochrany práv těžce nevyléčitelně nemocných, demytizace přirozenosti umírání a boji proti zavedení eutanázie. Držitel ocenění Výboru Dobré vůle Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu hospice …

Aktuality, podobnější informace a přihlášení naleznete na:

www.vzdelavaciinstitut.eu


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *