Rubriky

Literatura

Hospice.cz doporučují literaturu Karmelitánského knihkupectví www.iKarmel.cz
Knížky přímo k zapůjčení jsou k dostání v Knihovně občanského združení Cesta domů
Autor Název
Kurz paliativní medicíny, Rajhrad 2003
The Cambridge textbook of bioethics, Cambridge – New York 2008
Byock,I. Dobré umírání, Praha 2005
Callananová,M., Kelleyová,P. Poslední dary. Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících, Praha 2005
Dostálová,O. Jak vzdorovat rakovině, Praha 1993
Firthová,P., Luffová,G., Oliviere,D. Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče, Brno 2007
Frankl,V.E. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy, Brno 2006
Haškovcová,H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti, Praha 2007
Haškovcová,H. Lékařská etika, Praha 2002
Hennezel,M. de Smrt zblízka. Umírající nás učí žít, Praha 1997
Ingletonová,C., Payneová,S., Seymourová,J.E. Principy a praxe paliativní péče, Brno 2007
Kabelka,L., Sláma,O., Vorlíček,J. Paliativní medicína pro praxi, Praha 2007
Kozák,J., Kršiak,M., Rokyta,R. Bolest. Monografie algeziologie, Praha 2006
Křivohlavý,J. Rozhovor lékaře s pacientem, Brno 1995
Kübler-Ross,E. On Grief and Grieving, New York-London 2007
Kübler-Rossová,E. O dětech a smrti, Praha 2003
Kübler-Rossová,E. O smrti a umírání, Turnov 2003
Kübler-Rossová,E. Život a umírání, Hradec Králové 1991
Svatošová,M. Hospice a umění doprovázet, Praha 2003
Virt,G. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie, Praha 2000

MUDr. Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet (Tři přednášky o hospicích – video)
PhDr. Mgr. Robert Huneš: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti
MUC. Václav Trmač: Umí současná medicína zmírnit všechno utrpení nevyléčitelně nemocných?
MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt?
Bc. Jana Špuláková: Limity mobilní hospicové péče v ČR
Perspektivy hospicové péče v ČR, seminář 11.12.2007
Ing.arch. Naděžda Malkovská: Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů
Sborník přednášek, 6. den hospice v Litoměřicích 2006
Sborník konference, 27.4.2006: Multidisciplinární tým
p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme
MUDr. M. Svatošová: Milosrdná pravda místo (ne)milosrdné lži
prof. MUDr. J. Vorlíček, MUDr. O. Sláma: Ikurabilní pacient?
prof. MUDr. J. Vorlíček, MUDr. O. Sláma: Sdělování onkologické diagnózy
K. Klausová: Večírek v domě odchodů
MUDr. M. Svatošová: Hospic jako alternativa dystanazie i eutanazie
MUDr. O. Sláma: Několik čísel a myšlenek o péči o terminálně nemocné v ČR
Ing. H. Friedrichová: 1. Duchovní potřeby a hospic, 2. Rozhovor
PhDr. V. Filec: Hospicová péče v ČR
M. Munzarová: Právo smrtelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení
p. A. Opatrný: Pastorační péče v sociální oblasti
Brno, 29. 9. 2000: Ohlédnutí za 6. Brněnskými dny paliativní medicíny
Budapest, 11.-14.10.2000: Konference o hospicích v regionu
Bc. M. Smolková:
Zkušenosti zdrav. sestry z hospice
MUDr. M. Svatošová: Hospice a umění doprovázet
MUDr. M. Svatošová: Neinvazivita není neodbornost
MUDr. M. Svatošová: Hospic Anežky České se představuje
G. Virt: Žít až do konce
(ukázka ze 4. a 5. kapitoly)
MUDr. M. Svatošová: Křížová cesta
MUDr. M. Svatošová: Potřeba duchovního vedení…
MUDr. M. Svatošová: Postřehy ze školy…
MUDr. M. Svatošová: Společenská poptávka po hospicích roste
MUDr. M. Svatošová: Komplexní hospicová péče…
Nadace Klíček: Charta hospitalizovaného dítěte

1 komentář u „Literatura“

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda nevíte, kde je možné získat nebo objednat tenké A5 sešitky Nemoc a jak se s ní mám vyrovnat? Ráda bych je měla na rozdávání pro pacienty v Nemocnici Na Pleši, kde pracuji jako nemocniční kaplanka.

Děkuji předem za odpověď a přeji vše dobré

Pavla Kokaislová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *