Rubriky

Co dělat, když někdo potřebuje hospicovou péči?

Pro přijetí na hospicové lůžko je indikován pacient, kterého jeho postupující choroba ohrožuje na životě, potřebuje paliativní léčbu a péči, (především symptomatickou) a současně není nutná hospitalizace v nemocnici a není možná, nebo nestačí péče domácí.

Nejčastěji se jedná o nemocné s pokračujícím onkologickým oněmocněním, s potřebou kontroly a léčby bolesti nebo s potřebou ošetrovatelsky náročné preterminální péče. Jak již z toho vyplývá, hospic není pro každého nemocného. A už vůbec není nic povinného.

Jediným kritériem pro přijetí je zdravotní indikace nemocného a jeho svobodný informovaný souhlas. Každý hospic by měl mít formulář žádostí o přijetí, který si můžete vyzvednout přímo vy nebo ošetřující lékař nemocného v hospici (nebo telefonicky), vyplnit a pak se svým ošetřujícím lékařem a lékařem v hospici prohovořit. Ten rozhodne o daším postupu. Přesný postup se bude v každém jednotlivém hospicu pravděpodobně lišit. Kontaktujte nejbližší hospic ohledně úplných informací a postupu při přijímání.

V Hospici Anežky České například hodnotí několikačlenná komise čtyři kritéria indikace a naléhavosti přijetí:
a) postupující nemoc pacienta ohrožuje na životě
b) je nutná paliativní (úlevná) léčba a péče
c) nepotřebuje akutní ošetření nebo léčbu nemocniční
d) domácí péče nestačí nebo není možná

Takže pokud potřebujete, stáhněte si Žádost o přijetí do hospice, která byla modelově zpracována organizací Ecce homo. Dnes je používána v této podobě v Hospici v Červeném Kostelci. Je plně funkční, takže v případě potřeby ji můžete přímo použít i pro hospice jiné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *