Rubriky

Kde a co si mohu přečíst o hospicích?

Autor Název
Kurz paliativní medicíny, Rajhrad 2003
The Cambridge textbook of bioethics, Cambridge – New York 2008
Byock,I. Dobré umírání, Praha 2005
Callananová,M., Kelleyová,P. Poslední dary. Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících, Praha 2005
Dostálová,O. Jak vzdorovat rakovině, Praha 1993
Firthová,P., Luffová,G., Oliviere,D. Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče, Brno 2007
Frankl,V.E. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy, Brno 2006
Haškovcová,H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti, Praha 2007
Haškovcová,H. Lékařská etika, Praha 2002
Hennezel,M. de Smrt zblízka. Umírající nás učí žít, Praha 1997
Ingletonová,C., Payneová,S., Seymourová,J.E. Principy a praxe paliativní péče, Brno 2007
Kabelka,L., Sláma,O., Vorlíček,J. Paliativní medicína pro praxi, Praha 2007
Kozák,J., Kršiak,M., Rokyta,R. Bolest. Monografie algeziologie, Praha 2006
Křivohlavý,J. Rozhovor lékaře s pacientem, Brno 1995
Kübler-Ross,E. On Grief and Grieving, New York-London 2007
Kübler-Rossová,E. O dětech a smrti, Praha 2003
Kübler-Rossová,E. O smrti a umírání, Turnov 2003
Kübler-Rossová,E. Život a umírání, Hradec Králové 1991
Svatošová,M. Hospice a umění doprovázet, Praha 2003
Virt,G. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie, Praha 2000

MUDr. Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet (Tři přednášky o hospicích – video)

PhDr. Mgr. Robert Huneš: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti

MUC. Václav Trmač: Umí současná medicína zmírnit všechno utrpení nevyléčitelně nemocných?

MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt?

Bc. Jana Špuláková: Limity mobilní hospicové péče v ČR

Perspektivy hospicové péče v ČR, seminář 11.12.2007

Ing.arch. Naděžda Malkovská:
Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů

Prezentace z XII. brněnského dne paliativní medicíny 2006

Sborník přednášek, 6. den hospice v Litoměřicích 2006

Zdravotnické noviny 7/2007: Hospicová paliativní péče

Sborník konference, 27.4.2006: Multidisciplinární tým

MUDr. Ladislav Kabelka: O zakladatelce moderního hospicového hnutí Cecily Saunders

p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme

p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme

Mgr. Pavel Sandtner: Doprovázení v hospicové péči a logoterapie

MUDr. Ondřej Sláma a kol.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky). Zpráva projektu OS Cesta domů.

MUDr. Marie Svatošová: Může mít život smysl i v nemoci a umírání?

Renáta Venclíková: Úloha naděje u chronicky a nevyléčitelně nemocných

Mgr. Helena Komínková: Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů

Martina Knápková: Domácí hospicová péče z pohledu rodinných příslušníků pacientů

PhDr. Václav Filec: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice

MUDr. Z. Bystřický, MUDr. E. Mikešová: Zácpa u nemocných s pokročilým onemocněním

Mgr. Marie Macková: Hospicové hnutí u nás a ve světě (ZIP, 2,7 MB)

MUDr. Marie Svatošová: Eutanazii se neubráníme slovy, jsou nutné činy

MUDr. Roman Procházka: Poznámky k hospicové péči poskytované v Hospicu Štrasburk

PhDr. Václav Filec: Přehled kapacity hospicových lůžek v České republice dle krajů

PhDr. Václav Filec: Úloha ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení v České republice

MUDr. Ondřej Sláma: Symptomy terminální fáze a jejich léčba

Mgr. K. Vaníčková: Spirituální potřeby seniorské populace v ČR

P. Aleš Opatrný: Těžce nemocný člověk v domácím prostředí

Anna Neubergová: Pastorační péče církve o umírající v dnešní době a hospicová péče v ČR (ZIP archiv)

Ladislav Kubíček: Život – největší umělecké dílo

Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet

Marie Svatošová: Hospic slovem a obrazem

Sborník konference, 27.4.2006: Multidisciplinární tým

p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme

MUDr. M. Svatošová: Milosrdná pravda místo (ne)milosrdné lži

prof. MUDr. J. Vorlíček, MUDr. O. Sláma: Ikurabilní pacient?

prof. MUDr. J. Vorlíček, MUDr. O. Sláma: Sdělování onkologické diagnózy

K. Klausová: Večírek v domě odchodů

MUDr. M. Svatošová: Hospic jako alternativa dystanazie i eutanazie

MUDr. O. Sláma: Několik čísel a myšlenek o péči o terminálně nemocné v ČR

Ing. H. Friedrichová: 1. Duchovní potřeby a hospic2. Rozhovor

PhDr. V. Filec: Hospicová péče v ČR

M. Munzarová: Právo smrtelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení

p. A. Opatrný: Pastorační péče v sociální oblasti

Brno, 29. 9. 2000: Ohlédnutí za 6. Brněnskými dny paliativní medicíny

Budapest, 11.-14.10.2000: Konference o hospicích v regionu

Bc. M. Smolková: Zkušenosti zdrav. sestry z hospice

MUDr. M. Svatošová: Hospice a umění doprovázet

MUDr. M. Svatošová: Neinvazivita není neodbornost

MUDr. M. Svatošová: Hospic Anežky České se představuje

G. Virt: Žít až do konce (ukázka ze 4. a 5. kapitoly)

MUDr. M. Svatošová: Křížová cesta

MUDr. M. Svatošová: Potřeba duchovního vedení…

MUDr. M. Svatošová: Postřehy ze školy…

MUDr. M. Svatošová: Společenská poptávka po hospicích roste

MUDr. M. Svatošová: Komplexní hospicová péče…

Nadace Klíček: Charta hospitalizovaného dítěte

Zita Havlenová: Hospicová péče v českých zemích – diplomová práce

Markéta Kubějová: Pohled veřejnosti na problematiku eutanázie – absolventská práce

Markéta Kubějová: Pohled na interupci očima ženy a muže – bakalářská práce

Jedno rozhodnutí, VIDEO, zdánlivě nesouvisející s hospicemi. V obou případech však jde o ochranu života v jeho nejzranitelnějších obdobích – jednou na jeho konci, jednou na jeho začátku

Zájemcům o logoterapii (= hledání smyslu ve zdánlivě nesmyslné situaci) vřele doporučuji Diplomovou práci Jaroslavy Cýrusové Smysl života Pavla Švandy. Autorce děkuji za souhlas se zveřejněním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *