Rubriky

Kde a co si mohu přečíst o hospicích?

Autor Název
Kurz paliativní medicíny, Rajhrad 2003
The Cambridge textbook of bioethics, Cambridge – New York 2008
Byock,I. Dobré umírání, Praha 2005
Callananová,M., Kelleyová,P. Poslední dary. Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících, Praha 2005
Dostálová,O. Jak vzdorovat rakovině, Praha 1993
Firthová,P., Luffová,G., Oliviere,D. Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče, Brno 2007
Frankl,V.E. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy, Brno 2006
Haškovcová,H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti, Praha 2007
Haškovcová,H. Lékařská etika, Praha 2002
Hennezel,M. de Smrt zblízka. Umírající nás učí žít, Praha 1997
Ingletonová,C., Payneová,S., Seymourová,J.E. Principy a praxe paliativní péče, Brno 2007
Kabelka,L., Sláma,O., Vorlíček,J. Paliativní medicína pro praxi, Praha 2007
Kozák,J., Kršiak,M., Rokyta,R. Bolest. Monografie algeziologie, Praha 2006
Křivohlavý,J. Rozhovor lékaře s pacientem, Brno 1995
Kübler-Ross,E. On Grief and Grieving, New York-London 2007
Kübler-Rossová,E. O dětech a smrti, Praha 2003
Kübler-Rossová,E. O smrti a umírání, Turnov 2003
Kübler-Rossová,E. Život a umírání, Hradec Králové 1991
Svatošová,M. Hospice a umění doprovázet, Praha 2003
Virt,G. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie, Praha 2000

MUDr. Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet (Tři přednášky o hospicích – video)

PhDr. Mgr. Robert Huneš: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti

MUC. Václav Trmač: Umí současná medicína zmírnit všechno utrpení nevyléčitelně nemocných?

MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt?

Bc. Jana Špuláková: Limity mobilní hospicové péče v ČR

Perspektivy hospicové péče v ČR, seminář 11.12.2007

Ing.arch. Naděžda Malkovská:
Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů

Prezentace z XII. brněnského dne paliativní medicíny 2006

Sborník přednášek, 6. den hospice v Litoměřicích 2006

Zdravotnické noviny 7/2007: Hospicová paliativní péče

Sborník konference, 27.4.2006: Multidisciplinární tým

MUDr. Ladislav Kabelka: O zakladatelce moderního hospicového hnutí Cecily Saunders

p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme

p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme

Mgr. Pavel Sandtner: Doprovázení v hospicové péči a logoterapie

MUDr. Ondřej Sláma a kol.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky). Zpráva projektu OS Cesta domů.

MUDr. Marie Svatošová: Může mít život smysl i v nemoci a umírání?

Renáta Venclíková: Úloha naděje u chronicky a nevyléčitelně nemocných

Mgr. Helena Komínková: Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů

Martina Knápková: Domácí hospicová péče z pohledu rodinných příslušníků pacientů

PhDr. Václav Filec: Současné podmínky pro poskytování spirituální péče ve zdravotnických zařízeních v České republice

MUDr. Z. Bystřický, MUDr. E. Mikešová: Zácpa u nemocných s pokročilým onemocněním

Mgr. Marie Macková: Hospicové hnutí u nás a ve světě (ZIP, 2,7 MB)

MUDr. Marie Svatošová: Eutanazii se neubráníme slovy, jsou nutné činy

MUDr. Roman Procházka: Poznámky k hospicové péči poskytované v Hospicu Štrasburk

PhDr. Václav Filec: Přehled kapacity hospicových lůžek v České republice dle krajů

PhDr. Václav Filec: Úloha ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení v České republice

MUDr. Ondřej Sláma: Symptomy terminální fáze a jejich léčba

Mgr. K. Vaníčková: Spirituální potřeby seniorské populace v ČR

P. Aleš Opatrný: Těžce nemocný člověk v domácím prostředí

Anna Neubergová: Pastorační péče církve o umírající v dnešní době a hospicová péče v ČR (ZIP archiv)

Ladislav Kubíček: Život – největší umělecké dílo

Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet

Marie Svatošová: Hospic slovem a obrazem

Sborník konference, 27.4.2006: Multidisciplinární tým

p. Aleš Opatrný: Kde síly v péči o druhé ztrácíme a kde je hledáme

MUDr. M. Svatošová: Milosrdná pravda místo (ne)milosrdné lži

prof. MUDr. J. Vorlíček, MUDr. O. Sláma: Ikurabilní pacient?

prof. MUDr. J. Vorlíček, MUDr. O. Sláma: Sdělování onkologické diagnózy

K. Klausová: Večírek v domě odchodů

MUDr. M. Svatošová: Hospic jako alternativa dystanazie i eutanazie

MUDr. O. Sláma: Několik čísel a myšlenek o péči o terminálně nemocné v ČR

Ing. H. Friedrichová: 1. Duchovní potřeby a hospic2. Rozhovor

PhDr. V. Filec: Hospicová péče v ČR

M. Munzarová: Právo smrtelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení

p. A. Opatrný: Pastorační péče v sociální oblasti

Brno, 29. 9. 2000: Ohlédnutí za 6. Brněnskými dny paliativní medicíny

Budapest, 11.-14.10.2000: Konference o hospicích v regionu

Bc. M. Smolková: Zkušenosti zdrav. sestry z hospice

MUDr. M. Svatošová: Hospice a umění doprovázet

MUDr. M. Svatošová: Neinvazivita není neodbornost

MUDr. M. Svatošová: Hospic Anežky České se představuje

G. Virt: Žít až do konce (ukázka ze 4. a 5. kapitoly)

MUDr. M. Svatošová: Křížová cesta

MUDr. M. Svatošová: Potřeba duchovního vedení…

MUDr. M. Svatošová: Postřehy ze školy…

MUDr. M. Svatošová: Společenská poptávka po hospicích roste

MUDr. M. Svatošová: Komplexní hospicová péče…

Nadace Klíček: Charta hospitalizovaného dítěte

Zita Havlenová: Hospicová péče v českých zemích – diplomová práce

Markéta Kubějová: Pohled veřejnosti na problematiku eutanázie – absolventská práce

Markéta Kubějová: Pohled na interupci očima ženy a muže – bakalářská práce

Jedno rozhodnutí, VIDEO, zdánlivě nesouvisející s hospicemi. V obou případech však jde o ochranu života v jeho nejzranitelnějších obdobích – jednou na jeho konci, jednou na jeho začátku

Zájemcům o logoterapii (= hledání smyslu ve zdánlivě nesmyslné situaci) vřele doporučuji Diplomovou práci Jaroslavy Cýrusové Smysl života Pavla Švandy. Autorce děkuji za souhlas se zveřejněním.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *