Rubriky
Extra Krátce Organizace

Březen 2017: Letem Asociačním světem… Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Pokud se právě Vám přímo do mailu ještě nedostal 2měsíčný pravidelník APHPP se shrnutím informací a zpráv z předešlých měsíců, jakož i střípky od lidi spojenými s hospici – tak jej celý najdete ZDE. Chcete tento pravidelník odebírat přímo? Kontaktujte Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče.  

Rubriky
Extra

Dr. Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet – další vydání knížky

Právě vyšlo sedmé (v KNA druhé) aktualizované a doplněné vydání publikace MUDr. Marie Svatošové „Hospice a umění doprovázet“. Je dostupné v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství v Čechách, na Moravě i na Slovensku (www.kna.cz). Obálka knížky Knihu lze doporučit nejen profesionálům ve zdravotnictví a pomáhajících profesích, ale velice se osvědčila v edukaci rodinných příslušníků pacientů s […]

Rubriky
Krátce

Monika Marková: Sestra a pacient v paliativní péči (kniha)

Knížka je členěna logicky do čtyř částí. V prvním oddíle se čtenář seznamuje s historií paliativní péče, která je pro mnohé překvapujícím  poznatkem, že se jedná o nejstarší formu mírnění utrpení a provázením k dobré smrti. Kdysi hlavním posláním lékařů a sester uskutečněném převážně v rodinném prostředí. Více ZDE.