Rubriky
Extra

Pozvánka na X. Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Pacient v hospici“

Konferencia je určená všetkým pomáhajúcim profesiám s oblasti medicíny, ošetrovateľstva, psychológie, sociálnej práce, sociológie, teológie. Ponúka vedomosti, skúsenosti, zručnosti odborníkov z oblasti starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich. Dotýka sa všetkých pomáhajúcich profesií, ktoré pracujú, slúžia, pomáhajú človeku. Uskutoční sa v dňoch  26 až 27.5.2016 v Bardejove, Slovensko. Aktívnu účasť je nutné potvrdiť do 31.3.2016 […]